Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Công tác nhân sự tháng 3/2021

Ngày 11 và 12/3/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ĐHQGHN tháng 3/2021.

Cụ thể:

- Quyết định số 628/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/3/2021 về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

- Quyết định số 629/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/3/2021 về việc ông Trần Danh Lực thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/4/2021

- Quyết định số 636/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Đăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ ngày 1/4/2021

- Quyết định số 638/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/3/2021 về việc ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN thôi phụ trách Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực từ ngày 15/3/2021

- Quyết định số 639/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ ngày 1/4/2021

- Quyết định số 648/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2021 về việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Thắng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường ĐH Kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực từ ngày 15/3/2021

 Thành Hưng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :