Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Tin tổ chức tháng 7/2005 của ĐHQGHN

* Ngày 4/7/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1281 /QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm thạc sĩ, chuyên viên chính Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN, giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN.

* Ngày 4/7/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1279/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hoá thuộc Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

Tiếp đó, Hiệu trưởng Trường ĐHCN đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Điệp, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nguyên Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học, giữ chức vụ Chủ nhiệm; ông Trần Dương Trí, tiến sĩ, nghiên cứu viên Viện Cơ học, kiêm nhiệm công tác tại Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hoá - Trường ĐHCN, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá kể từ ngày 5/7/2005.

* Ngày 4/7/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1280 /QĐ-TCCB về việc thành lập 02 phòng chức năng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN: 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp; 2. Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ và Đào tạo.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chức năng nói trên.

* Ngày 1/8/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 1320 /QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Lê Đức Minh - thạc sĩ, giảng viên chính, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN để giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà Lạc.

* Ngày 2/8/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1323 /QĐ-TCCB bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Thái, thạc sĩ, chuyên viên, Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN.

 V.T.B - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :