Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Minh Đức năm học 2012-2013

>>> Tải về các văn bản liên quan:
Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các trường đại học, khoa trực thuộc về chương trình xét cấp học bổng Minh Đức năm học 2012-2013 cho sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
I. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
- Là sinh viên đại học đang học năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba hệ chính quy (năm học 2012 - 2013).
- Năm học 2011-2012 có kết quả học tập đạt từ khá trở lên; kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Ưu tiên sinh viên ngành Trung Quốc học/Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc.
- Chưa được nhận bất kỳ học bổng (ngoài ngân sách) nào trong năm học 2012-2013.
Ghi chú: Đối với sinh viên bản thân bị tàn tật, mất sức lao động hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ yêu cầu học lực đạt trung bình trở lên, rèn luyện đạt loại khá trở lên (không yêu cầu chứng minh hoàn cảnh kinh tế).
2. Trị giá mỗi suất học bổng
 1.500.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 100 suất.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

STT
Đơn vị
Chỉ tiêu
       1           
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
23*
       2           
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
23
       3           
Trường Đại học Ngoại ngữ
20
       4           
Trường Đại học Công nghệ
18
       5           
Trường Đại học Kinh tế
16
       6           
Trường Đại học Giáo dục
7
       7           
Khoa Luật
8
TỔNG CỘNG
115

Ghi chú: (*) Trong tổng số 23 hồ sơ có 3 hồ sơ dành cho Khoa Y dược.
4. Hồ sơ xét duyệt học bổng
- Bảng điểm học tập của sinh viên năm học 2011-2012; có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Hồ sơ xin cấp học bổng, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);
- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng ưu tiên....;
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Minh Đức năm học 2012-2013, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 14/3/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 16/3/2013.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :