Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Danh sách sinh viên nhận học bổng "Thắp sáng ước mơ học đường" năm học 2013-2014

Thời gian trao học bổng: cuối tháng 12/2013 (sẽ có thông báo sau)

TT
Họ và tên
Lớp/Khoa/Chuyên ngành
Năm thứ/Khóa
Kết quả năm học 2012-2013
Ghi chú
Đã nhận học bổng năm 2012
Bổ sung (thay thế)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1
Bùi Thị Thúy
Sư phạm Toán
QH-2011-T
3.44
x
 
2
Vũ Thị Quy
B2 CN Sinh học
QH-2011-T
3.65
x
 
3
Nguyễn Hồng Hạnh
Khí tượng học
QH-2010-T
3.86
x
 
4
Vũ Thị Dung
CN Môi trường
QH-2010-T
3.17
x
 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5
Hoàng Thị Hương
Báo chí
QH-2011-X
3.33
x
 
6
Trần Thị Thanh Loan
Sư phạm Lịch sử
QH-2011-S
2.85
x
 
7
Nguyễn Thị Hà
Du lịch học
QH-2011-X
3.15
x
 
8
Trần Thị Mỹ Hương
Chính trị học
QH-2011-X
2.79
x
 
9
Đinh Thị Hồng
Sư phạm Văn
QH-2010-S
3.55
x
 
10
Đào Y Ka
Thông tin Thư viện
QH-2012-X
3.00
 
x
Trường Đại học Ngoại ngữ
11
Đinh Thị Ly
101E20 SP Tiếng Anh
QH-2010-F
2.56
x
 
12
Nguyễn Thị Hồng Mai
101E11 SP Tiếng Anh
QH-2010-F
3.11
x
 
13
Trần Thị Ánh
101E19 SP Tiếng Anh
QH-2010-F
3.17
x
 
14
Lại Thị Luyến
101E6 SP Tiếng Anh
QH-2010-F
2.91
x
 
15
Cao Thị Kim Thanh
2011J5 Tiếng Nhật
QH-2011-F
3.09
 
x
Trường Đại học Công nghệ
16
Dương Thị Sang
Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano
QH-2011-I
2.99
x
 
17
Thái Thị Hoài
Công nghệ Thông tin
QH-2011-I
2.58
x
 
18
Phan Thị Tâm
Hệ thống Thông tin
QH-2012-I
2.06
x
 
19
Ngô Văn Thiện
Khoa học Máy tính
QH-2012-I
2.76
x
 
20
Nguyễn Tuấn Anh
Công nghệ Cơ điện tử
QH-2011-I
3.08
 
x
Trường Đại học Kinh tế
21
Phạm Hương Giang
Quản trị Kinh doanh
QH-2010-E
3.43
x
 
22
Ngô Thị Vân
Tài chính Ngân hàng
QH-2010-E
3.24
x
 
23
Đinh Thị Duyên
Kinh tế
QH-2011-E
3.04
x
 
24
Nguyễn Văn Sáng
Kinh tế quốc tế
QH-2011-E
2.78
x
 
25
Nguyễn Thị Lệ
Kinh tế quốc tế
QH-2012-E
3.42
 
x

 

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :