Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Nhận được thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 cho sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 như sau:
1. Điều kiện:
Là sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (theo danh sách gửi kèm);
Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 đạt loại giỏi trở lên (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 đạt loại khá trở lên);
Có tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014.
2. Hồ sơ đăng ký:
Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
Giấy xác nhận giam gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014.
Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó nêu rõ đã sử dụng học bổng được nhận trong học kỳ trước vào mục đích gì?).
ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 28/2/2014.
Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như sinh viên đơn vị đó không đạt tiêu chuẩn để xét cấp học bổng học kỳ 2.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :