Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Cung cấp bảng điểm học kỳ 2 năm học 2013-2014 để xét học bổng cho sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được công văn số KVSC-14-108 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về việc cung cấp bảng điểm học kỳ 2 năm học 2013-2014 để xét học bổng học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 cho sinh viên.
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên được Quỹ học bổng đề nghị xét nhận học bổng đợt này.
Đề nghị các đơn vị lập danh sách (theo mẫu) và tập hợp bảng điểm học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 22/10/2014.
 

 Ban CT&CT HSSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :