Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Toshiba năm học 2016 – 2017

Kính gửi:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Giáo dục;

- Khoa Luật;

- Khoa Sau đại học;

- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường;

- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu tốt;

- Có trình độ tiếng Anh tốt (đặc biệt là kỹ năng nói và viết;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu khoa học, có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu; có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

2. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu hồ sơ

học bổng toàn phần

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

3

Trường Đại học Công nghệ

7

4

Trường Đại học Kinh tế

3

5

Trường Đại học Giáo dục

1

6

Khoa Luật

1

7

Khoa Sau đại học

1

8

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

1

9

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

1

Tổng cộng

25

Lưu ý: 

- Danh sách học viên xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

- Nếu đơn vị nào không chọn đủ số học viên nhận học bổng toàn phần thì có thể thay bằng số học viên nhận học bổng bán phần theo tỉ lệ: 01 suất học bổng toàn phần được thay thế bằng 02 suất học bổng bán phần.

3. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm.

4. Tổng giá trị học bổng: 1.500.000 Yên Nhật

5. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần trong năm học.

- Lần 1: Ngày 8/9/2016 - Tổ chức trao học bổng.

- Lần 2: Tháng 3/2017 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm; Công văn thông báo sẽ gửi tới các đơn vị vào trung tuần tháng 11/2016).

6. Hồ sơ đăng ký

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, bằng tiếng Anh - Application for Toshiba Scholarship);

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo (mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoạt động xã hội, hoàn cảnh gia đình…

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2016-2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới học viên, tiến hành xét chọn học viên theo yêu cầu, gửi danh sách (theo Mẫu tập hợp) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 16/8/2016.

Trong trường hợp đơn vị không có học viên tham dự chương trình, đến thời hạn trên, đề nghị đơn vị báo cáo ĐHQGHN bằng văn bản (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên).

Chi tiết về học bổng tại đây.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :