Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Kumho Asiana kỳ 1, năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana - Học bổng Kumo Asiana kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên đã được nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2015-2016 (theo danh sách gửi kèm) có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Sinh viên đã được nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2015-2016 nhưng không đáp ứng yêu cầu (2 lần có kết quả học tập đạt điểm dưới 2.8 hoặc du học/thôi học…) sẽ được thay thế bằng sinh viên cùng khóa, có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Sinh viên năm thứ nhất (QH-2016) đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 31 sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

SV đã từng được nhận học bổng
(hoặc bổ sung thay thế)

SV năm thứ nhất

1

Trường ĐH KHTN

4

1

2

Trường ĐH KH XH&NV

6

2

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

2

4

Trường Đại học Công nghệ

1

1

5

Trường Đại học Kinh tế

2

1

6

Trường Đại học Giáo dục

3

1

7

Khoa Luật

3

1

8

Khoa Y Dược

1

1

Tổng cộng

21

10

 3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

a) Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng  năm học 2015-2016:

- Bảng điểm năm học 2015-2016 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

b) Đối với những sinh viên năm thứ nhất (QH-2016)

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu của Quỹ học bổng);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng);

- Bản photo Giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy năm 2016;

- Bản photo chứng minh thư nhân dân;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

c) Đối với những sinh viên được bổ sung thay thế

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu của Quỹ học bổng);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng);

- Bảng điểm năm học 2015-2016 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Kumho Asiana kỳ 1 năm học 2016-2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo Chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 21/9/2016.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Đại học Quốc gia Hà Nội thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Thông tin chi tiết về học bổng

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :