Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
(25/4/2019) Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2018-2019

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2018-2019 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2017-2018;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

9

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

4

Trường Đại học Công nghệ

8

5

Trường Đại học Kinh tế

5

6

Trường Đại học Giáo dục

3

7

Khoa Luật

3

8

Khoa Quốc tế

3

9

Khoa Y - Dược

2

Tổng cộng

50

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi danh sách đến địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/4/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :