Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình Học bổng Trung Quốc – AUN năm 2020 - 2021

Học bổng Trung Quốc – AUN là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tài trợ cho sinh viên, giáo viên và học giả từ các quốc gia ASEAN sang Trung Quốc học tập và tăng cường trao đổi học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các thành viên thuốc Mạng lưới các Đại học ASEAN.

Năm học 2020 - 2021, có 30 học bổng dành cho các ứng viên với các điều kiện như sau:

- Ứng viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và có sức khỏe tốt.

- Các yêu cầu đối bằng cấp và độ tuổi của ứng viên:

+ Có bằng cử nhân dưới 35 tuổi khi đăng ký chương trình thạc sĩ.

+ Có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký chương trình tiến sĩ.

- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, ăn ở, tiền tiêu vặt và bảo hiểm y tế.

Đơn đăng ký trực tuyến và các tài liệu ứng dụng tương ứng phải được nộp cho Ban Thư ký Mạng lưới Đại học ASEAN (AUN) chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2020. 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đầu mối liên lạc Ban Thư ký Mạng lưới các Đại học ASEAN:

Mr. Chawanvit Panprasert (Toon)

Programme Officer

ASEAN University Network Secretariat

17th Floor, 

Chaloem Rajakumari 60 Building,

Chulalongkorn University

Phayathai Road, Pathumwan, 

Bangkok 10330 THAILAND

E-Mail: aun.chawanvit@gmail.com

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   |