Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sinh viên /năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

TT

Tên đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

- Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

(SV năm thứ 2, thứ 3, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi 10 tháng tại Đại học Korea do Quỹ Pony Chung tài trợ)

- Các Khoa khác

 

2

 

 

2

4

Trường ĐH Công nghệ

4

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Trường Đại học Y Dược

2

8

Trường Đại học Việt Nhật

1

9

Khoa Luật

2

10

Khoa Quốc tế

2

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

1

Tổng cộng

30

Lưu ý: Các đơn vị khi đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

4. Hồ sơ đăng ký  

- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);

- Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

Lưu ý: Các đơn vị đào tạo chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021-2022, Họ và tên, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email:oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/9/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

 Minh Trang
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   |