Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Kết quả hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế đợt 2 và 3 năm 2013
Thực hiện Chương trình hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế năm 2013, CLB Nhà khoa học ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả thực hiện đợt 2 và 3 (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12) như sau:

1.     Hồ sơ đăng ký:
Trong cả hai đợt, CLB đã nhận 25 hồ sơ đăng ký và đã có 17 hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt nhận hỗ trợ cụ thể như sau:
- Trường Đại học Công nghệ: 06 hồ sơ
- Trường Đại học Kinh tế: 06 hồ sơ
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 03 hồ sơ
- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: 02 hồ sơ
Danh sách các tác giả được nhận hỗ trợ kèm theo thô