Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Linh
Tên đề tài luận án: Lời thoại trong kịch của Samuel Beckett

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THÙY LINH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/7/1983

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 275/SĐH ngày 09/11/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định cho phép tạm ngừng học tập, số 1609/QĐ-SĐH ngày 31/5 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2011)

- Quyết định cho phép gia hạn, số 1559/QĐ-SĐH ngày 28/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ tháng 11/2011 đến tháng 11/2012)

7. Tên đề tài luận án: Lời thoại trong kịch của Samuel Beckett

8. Chuyên ngành: Văn học Pháp          

9. Mã số: 62 22 30 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Anh Đào, PGS.TS Đào Duy Hiệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thông qua nghiên cứu lời thoại, luận án đã nhận diện, phân tích nét mới trong ngôn ngữ kịch của Beckett; rút ra sự phù hợp giữa nội dung và hình thức biểu hiện cũng như lí giải cơ sở của những cách tân nghệ thuật đó. Việc phá vỡ hình thức truyền thống nhằm chuyển tải nội dung và diễn đạt tư tưởng phi lí của thời đại, Beckett đã diễn đạt sự phi lí bằng bản thân hình thức phi lí, trước hết bằng lời thoại.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :