Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Huyền
Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay”

1.  Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THANH HUYỀN       

2.  Giới tính: Nữ

3.  Ngày sinh:  19/12/1976                                             

4. Nơi sinh: Hà Nội

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2007.

6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7.    Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay

8.    Chuyên ngành: Luật kinh tế                                   

9.    Mã số: 62 38 50 01.

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quang, TS. Nguyễn Thị Lan Hương

11.   Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về pháp luật quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích, bình luận sâu sắc và đưa ra những nhận xét, đánh giá về các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế liên quan đến vấn đề quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng mà Việt Nam đã tham gia. Luận án đề xuất các định hướng và giải pháp để hoàn thiện pháp luật, cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay.

12.   Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những giải pháp mà luận án đưa ra là cơ sở khoa học, góp phần sửa đổi các các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, cũng như giải quyết những bất cập, vướng mắc trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :