Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lụa
Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet''

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LỤA                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/2/1984                                                                         

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet''

8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                                 

9. Mã số: 62.44.25.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Triệu Thị Nguyệt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố: chất bảo vệ, lượng chất khử, nồng độ kiềm và thời gian phản ứng đến quá trình tổng hợp Cu2O nano dạng bột từ dung dịch muối Cu2+ và chất khử hidrazin, từ đó đưa ra qui trình tổng hợp Cu2O nano tối ưu.

- Đã khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố: thời gian, nhiệt độ phản ứng, tốc độ dòng khí axetilen tới khả năng xúc tác của Cu2O nano trong phản ứng tổng hợp sợi cacbon nano, từ đó đưa ra qui trình tối ưu tổng hợp sợi cacbon dạng xoắn.

- Đã chế tạo thành công màng mỏng Cu2O nano bằng phương pháp CVD với hệ thiết bị đơn giản, phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm trong nước: nhiệt độ tạo màng 220-3400C, áp suất ~ 160 mmHg từ tiền chất Cu(acac)2 với các tác nhân phản ứng khác nhau là hơi rượu-nước, hơi nước và hơi nước-hidropeoxit. Trong số đó, hai tác nhân là hơi rượu-nước và hơi nước-hidropeoxit chưa có tác giả nào đề cập đến. Màng mỏng Cu­2O nano chế tạo được có khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng trông thấy với Eg ~ 2.2 – 2.6 eV.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :