Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 của ĐHQGHN

Ngày 08/3/2013, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 680/QĐ-ĐT về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Danh sách cụ thể như sau:

STT
Đơn vị đào tạo
Chỉ tiêu thạc sĩ
Chỉ tiêu tiến sĩ
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
750
100
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
900
80
3
4
Trường Đại học Công nghệ
355
30
5
6
Trường Đại học Giáo dục
340
15
7
Khoa Luật
300
25
8
Khoa Sau đại học
60
0
9
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT
100
18
10
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
30
5
11
Viện Công nghệ Thông tin
40
0
12
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
30
6
13
Viện Tin học Pháp ngữ
40
0
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
10
 
Tổng
3.890
329

>>> Tin liên quan:

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :