Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Văn Thắng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả báo chí trong hoạt động truyền thông về an sinh xã hội ở nước ta thời kỳ hội nhập quốc tế.

>>> English

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: DƯƠNG VĂN THẮNG           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/11/1965                                                                

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1331/QĐ-SĐH, ngày 01/04/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả báo chí trong hoạt động truyền thông về an sinh xã hội ở nước ta thời kỳ hội nhập quốc tế.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                       

9. Mã số: 62 32 01 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Dương Xuân Sơn

Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :