Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Sơn
Tên đề tài luận án: Quan điểm của C.Mác về phát triển con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN SƠN                      

2. Giới tính:       Nam

3. Ngày sinh:     25/01/1976                               

4. Nơi sinh:       Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:   4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008  của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Quan điểm của C.Mác về phát triển con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Đặng Hữu Toàn; TS. Cung Thị Ngọc.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :