Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Một số dạng luật số lớn cho mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach p-khả trơn

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ VĂN DŨNG                  

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     06/09/1979                                                       

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số No. 5429/QĐ-SĐH  ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    không

7. Tên đề tài luận án: Một số dạng luật số lớn cho mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach p-khả trơn

8. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học                                                           

9. Mã số: 62 46 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến

Xem thông tin chi tiết.      

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :