Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Văn Tùng
Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo trong các trường Đại học Việt Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  TRẦN VĂN TÙNG              

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  25/ 06/1949                                         

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 146/SĐH,  ngày  06  tháng  07  năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

  -  Đổi tên đề tài tại Quyết định số 52/QĐ – ĐT ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Chủ nhiệm Khoa Sư Phạm ĐHQG HN.

-  Được gia hạn đào tạo 12 tháng tại Quyết định số 421/QĐ – ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giáo Dục.

-  Được trả về cơ quan công tác tại Quyết định số 863/QĐ – ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giáo Dục.

-  Được phép chỉnh sửa tên luận án lần 2 tại Quyết định số 244/QĐ – ĐT ngày 11 tháng 06 năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo trong các trường Đại học Việt Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM)”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục               

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tiến Đạt; TS. Nguyễn Bá Thái

Xem thông tin chi tiêt.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |