Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Tuấn
Tên đề tài luận án: “Cơ sở địa lí của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN QUANG TUẤN                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/06/1977                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2385/SĐH ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Đổi tên đề tài theo Quyết định số 2337/QD-SDH-TN ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án:Cơ sở địa lí của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

8. Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên                                                

9. Mã số:  62 44 70 01

10.Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Quang Hải; PGS.TS Phạm Quang Tuấn.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |