Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
VNU-ULIS: Tổ chức lớp hướng dẫn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ Sau đại học

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 2013/ĐHQGHN-ĐT ngày 13/06/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho người học sau đại học và Công văn số 2297/ĐHQGHN-ĐT, ngày 05/7/2013 của ĐHQGHN về việc đăng ký lớp bồi dưỡng, bổ túc kiến thức ngoại ngữ cho người học sau đại học;
Căn cứ nhu cầu của học viên các đơn vị đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch tổ chức lớp hướng dẫn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học như sau:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2013 (trong giờ hành chính). Trường Đại học Ngoại ngữ không giải quyết đối với các trường hợp đăng ký sau thời hạn này.
- Địa điểm đăng ký: Hội trường Vũ Đình Liên (Khoa Pháp) Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
- Đối tượng: Học viên, NCS từ khóa 2010 trở về trước của các đơn vị đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.
Khi đến đăng ký, học viên cần xuất trình CMND, Thẻ học viên, nộp lại 01 bản phô tô Thẻ học viên và 02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì thư (mặt sau ảnh và ngoài bì thư ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh và đơn vị đào tạo). Trường hợp mất Thẻ học viên, cần có giấy xác nhận là học viên từ khóa 2010 trở về trước của đơn vị đào tạo.
- Tổ chức lớp học: Gồm có 3 đợt học:Học viên đăng ký và sẽ được bố trí vào các lớp học theo lịch dưới đây:
Đợt 1: Từ 05/8 đến 09/8/2013
Đợt 2: Từ 12/8 đến 16/8/2013
Đợt 3: Từ 19/8 đến 23/8/2013.
- Thời gian học: 05 buổi/ tuần, 03 giờ/ buổi.
Lớp học buổi sáng: T8h00 đến 10h45;
Lớp học buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h45.
- Ngày thi: Ngày 08/9/2013.
- Địa điểm học và thi: Tại giảng đường của Trường Đại học Ngoại ngữ.
- Đăng ký học và thi: Học viên tải mẫu đăng ký thi và nộp lại khi đến đăng ký học (Mẫu đơn tải tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ: http://www.ulis.vnu.edu.vn /Mục Đào tạo/Đào tạo Sau đại học/ Tin tức.
- Xem danh sách lớp học, thời khóa biểu, danh sách phòng thi và kết quả thi: Tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ: http://www.ulis.vnu.edu.vn /Mục Đào tạo/Đào tạo Sau đại học/Tin tức hoặc Mục Tuyển sinh/Chứng chỉ/CC ngoại ngữ khung tham chiếu Châu Âu.

Trân trọng thông báo.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :