Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mạc Đình Thiết
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 và thăm dò khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: MẠC ĐÌNH THIẾT                              

 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22 / 11 / 1976                                                                                   

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2259/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:     Không.

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2  và thăm dò khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường

8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                                 

9. Mã số:  62 44 25 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Đình Bảng;PGS.TS Nghiêm Xuân Thung

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :