Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan
Tên đề tài luận án: Quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về xã hội lý tưởng và ý nghĩa hiện thời của nó

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LAN

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/01/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3670/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về xã hội lý tưởng và ý nghĩa hiện thời của nó

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử          

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nguyên Việt

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :