Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Như Huế
Tên đề tài luận án: Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NHƯ HUẾ          

2. Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh:    13.10.1979                                    

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: số 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội, hình thức đào tạo không tập trung thời hạn từ 12/2009 đến 12/2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận án: Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Vũ Hảo

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :