Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Quỳnh
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ QUỲNH            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/05/1976                                                           

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia, Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án số 515/QĐ-SĐH, ngày 12 tháng 04 năm 2010 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS              

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nguyên Việt và TS. Nguyễn Thanh Bình

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :