Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hoài
Tên đề tài luận án: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU HOÀI                           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1976                                                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 199/QĐ-TCT của Giám đốc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị- ĐHQG Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2012 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị.                                             

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hiền

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :