Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hằng
Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN THỊ HẰNG 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  17/06/1961             

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3612 /QĐ-SĐH, ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội .

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục  

 9. Mã số:  62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Minh Đường và GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :