Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thanh Thúy
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng sắt và cacbon làm chất xúc tác quang hóa vùng khả kiến để xử lý các hợp chất hữu cơ bền trong môi trường nước”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Thúy          
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25 / 11 / 1978                                                          
4. Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2677/SĐH ngày 29/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:     Không.
7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng sắtcacbon làm chất xúc tác quang hóa vùng khả kiến để xử lý các hợp chất hữu cơ bền trong môi trường nước
8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                                               
9. Mã số: 62 44 25 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Nội; PGS.TS Nguyễn Đình Bảng

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :