Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thiên Tuế
Tên đề tài luận án: Quản lý trường đại học đa phân hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế -xã hội hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THIÊN TUẾ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18 /07/ 1961    
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3206/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
- Trường Đại học Giáo dục giao đề tài luận án tiến sĩ:“Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý mô hình trường đại học có nhiều phân hiệu” tại Quyết định số 779/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010.
- Sau đó đã chỉnh sửa tên đề tài luận án tiến sĩ thành“Quản lý trường đại học đa phân hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay” tại Quyết định số 929/QĐ-ĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.
7. Tên đề tài luận án: Quản lý trường đại học đa phân hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế -xã hội hiện nay.
8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục  
9. Mã số: 62 14 05 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Thái Duy Tuyên và PGS.TS Nguyễn Phúc Châu
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Trường ĐH Giáo dụ, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :