Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vương Văn Bép
Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VƯƠNG VĂN BÉP

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/12/1963

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4150/QĐ-SĐH ngày 15/07/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự

9. Mã số: 62 38 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Quang Tiệp;  TS. Phạm Mạnh Hùng

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Madia - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :