Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Huy Nam
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số hoạt chất sinh học trong sao biển Astropecten polyacanthus tạo thực phẩm chức năng cho vận động viên điền kinh”.

1.  Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HUY NAM                    

2.Giới tính: Nam

3.  Ngày sinh:  14 / 02 / 1961                                                     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 5429/QĐ-SĐH do Giám đốc Đại học  Quốc gia Hà Nội ký ngày 30/10/2008.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ số 680/QĐ-SĐH-TN ngày 01/6/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số hoạt chất sinh học trong sao biển Astropecten polyacanthus tạo thực phẩm chức năng cho vận động viên điền kinh”.

8.  Chuyên ngành: Hóa Sinh học                                                         

9. Mã số: 62.42.30.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Phương Thuận; GS.TS Lê Quý Phượng

Xem thông tin chi tiết.

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Huy - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :