Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Quang Hải
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe."

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN QUANG HẢI           

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     17/04/1973                   

4. Nơi sinh: Duy Tiên – Hà Nam

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe."

8. Chuyên ngành: Hóa phân tích                                                

9. Mã số: 62 44 29 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Từ Vọng Nghi, PGS.TS Dương Quang Phùng

 

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :