Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Thị Dung
Tên đề tài luận án: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   MAI THỊ DUNG           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 18 tháng 12 năm 1974                 

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH, ngày 07  tháng 05  năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số:     62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS NguyễnThế Kiệt; TS. Phạm Thế Hùng

Thông tin chi tiết.


 Tân Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :