Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Văn Định
Trương Lương-hình mẫu của tiểu loại nhân vật đế sư trong trước tác các tác giả nhà nho (Khảo sát nguồn tư liệu Trung Quốc và Việt Nam)

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH VĂN ĐỊNH            

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 27/01/1982

4.   Nơi sinh: Hải Phòng

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: Trương Lương-hình mẫu của tiểu loại nhân vật đế sư trong trước tác các tác giả nhà nho (Khảo sát nguồn tư liệu Trung Quốc và Việt Nam)

8.   Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                             

9.   Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Vương

Xem thông tin chi tiết.


 Lợi Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :