Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Tuyết Thu
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu biện pháp nâng cao khả năng tích lũy chất hữu cơ trong đất trồng chè ở Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     TRẦN THỊ TUYẾT THU              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:18/09/1978                                    

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 967/QĐ-SĐH-TN ngày 29/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận án.

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu biện pháp nâng cao khả năng tích lũy chất hữu cơ trong đất trồng chè ở Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ".

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                                

9. Mã số: 62 85 02 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Cự

Xem thông tin chi tiết.


 Đức Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :