Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thu Thùy
Tên đề tài luận án: Biểu hiện gen mã hoá kháng thể kháng CD20 và thử nghiệm để phát hiện CD20 trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư lympho không Hodgkin.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THU THÙY                        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/10/1982                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Biểu hiện gen mã hoá kháng thể kháng CD20 và thử nghiệm để phát hiện CD20 trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư lympho không Hodgkin.

8. Chuyên ngành: Di truyền học                                  

9. Mã số: 62 42 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Minh Đạo; PGS.TS. Lê Quang Huấn

Xem thông tin chi tiết.


 Đăng Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :