Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Song Tùng
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN SONG TÙNG       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/11/1973                                                    

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3614/SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội”

8. Chuyên ngành:Môi trường đất và nước                                                                

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Cự; TS. Đinh Thị Hoàng Uyên

Xem thông tin chi tiết.


 Cao Huy - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :