Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Minh Phương
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Minh Phương 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 02/04/1977 4. Nơi sinh: Phú Thọ 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 1691 /QĐ-SĐH ngày 07 / 05 / 2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ số 4265/QĐ -SĐH 7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hình thái đô thị Hà Nội phục vụ định hướng qui hoạch dưới sự trợ giúp của viễn thám và GIS ” 8. Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám và GIS 9. Mã số: 62447601 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cự, TS. Đinh Thị Bảo Hoa

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Minh Phương                          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/04/1977                                                                                      

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 1691 /QĐ-SĐH ngày 07 / 05 / 2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ số 4265/QĐ -SĐH

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu hình thái đô thị Hà Nội phục vụ định hướng qui hoạch dưới sự trợ giúp của viễn thám và GIS

8. Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám và GIS             

9. Mã số:  62447601

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cự, TS. Đinh Thị Bảo Hoa

 

Xem thông tin chi tiết.


 

 Hoài Đăng - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :