Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thủy
Tên đề tài luận án: Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THỦY                     

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 15/12/1977.                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Gi¸m ®èc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự                                                  

9. Mã số: 62.38.40.01.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đào Trí Úc

Xem thông tin chi tiết.


 Trần Hoài - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :