Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Khả Hòa
Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định tĩnh của vỏ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Khả Hòa                     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/04/1981                                                           

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2934/QĐ-KHTN-CTSV ký ngày 07/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định tĩnh của vỏ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

8. Chuyên ngành:  Cơ học Vật rắn                                 

9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Văn Dũng.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích phi tuyến ổn định tĩnh của vỏ FGM không hoàn hảo không gân gia cường.

- Phân tích phi tuyến ổn định tĩnh của trụ tròn mỏng FGM có gân FGM gia cường lệch tâm.

- Phân tích tuyến tính ổn định của vỏ nón cụt FGM có gân gia cường.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Đưa ra một số kết luận giúp ích cho người thiết kế lựa chọn các thông số kết cấu phù hợp với thực tế.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu ổn định phi tuyến của panel trụ, vỏ trụ và vỏ nón FGM có gân gia cường chịu tải cơ và nhiệt kết hợp.

- Nghiên cứu ổn định phi tuyến của panel trụ, vỏ trụ và vỏ nón có lớp phủ FGM có gân gia cường chịu tải cơ, tải nhiệt hoặc cơ - nhiệt kết hợp.

- Phân tích động lực phi tuyến của panel trụ, vỏ trụ và vỏ nón có gân gia cường chịu tải cơ và nhiệt kết hợp.

- Phân tích ổn định tĩnh và động của panel trụ, vỏ trụ và vỏ nón có lớp phủ FGM có gân gia cường chịu tải phức tạp với các điều kiện biên khác nhau.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2012), “Nonlinear analysis of buckling and postbuckling for axially compressed functionally graded cylindrical panels with the Poisson’s ratio varying smoothly along the thickness”. Vietnam Journal of Mechanics, VAST  34(1), pp. 27 – 44.

[2] Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2012), “Solving nonlinear stability problem of imperfect functionally graded circular cylindrical shells under axial compression by Galerkin’s method”. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 34 (3), pp. 139 – 156.

[3] Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2013), “Nonlinear buckling and post-buckling analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells under external pressure”. Thin-Walled Structures, 63, pp. 117–124.

[4]  Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2013), “Research on nonlinear torsional buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded thin circular cylindrical shells”. Composites: Part B 51, pp. 300–309.

[5]  Dao Van Dung, Le Kha Hoa, Nguyen Thi Nga, Le Thi Ngoc Anh  (2013), “Instability of eccentrically stiffened functionally graded truncated conical shells under mechanical loads”. Composite Structures 106, pp. 104–113.

[6] Dao Van Dung, Le Kha Hoa, Nguyen Thi Nga (2014), “On the stability of functionally graded truncated conical shells reinforced by functionally graded stiffeners and surrounded by an elastic medium”. Composite Structures 108, pp.  77–90.

[7] Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2013), “Torsional buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells surrounded by elastic medium”. Proceeding of the 11th National Conference on Deformable Solid Mechanics, Ho Chi Minh city 2013, pp. 346-354.

[8]  Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2014), “On the nonlinear stability of ES-FGM circular cylindrical shells under external pressure on elastic foundation”, Submitted to Proceedings of the third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA3).

Xem thông tin chi tiết bằng Tiếng Anh.

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan