Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Hội đồng đánh giá luận án cấp ĐHQGHN của NCS Y Tru Alio
Đề tài: Improving Pronunciation of English by Êđê Learners Oriented towards Communication Purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người Êđê theo định hướng mục đích giao tiếp)

Trường ĐHNN, ĐHQGHN trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của Nghiên cứu sinh Y Tru Alio.

Đ tài: Improving Pronunciation of English by Êđê Learners Oriented towards Communication Purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người Êđê theo định hướng mục đích giao tiếp)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;        

Mã số:  62 22 15 01;

Thời gian: 08h30, thứ Ba, ngày 12 tháng 05  năm 2015

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Trân trọng thông báo.

 SĐH - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :