Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Bách Hiếu
Tên đề tài luận án: Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Bách Hiếu    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/8/1985                                                

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: thay đổi tên đề tài luận án theo quyết định số 576/QĐ – SĐH ngày 26/6/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường

7. Tên đề tài luận án: Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011

8. Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại                

9. Mã số: 62.22.50.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Dựa vào nguồn tài liệu chính thống trong nước và các nghiên cứu quốc tế, luận án góp phần luận giải và làm sáng tỏ thêm Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011. Qua đó, có thể thấy được nguyên nhân, diễn biến, thay đổi trong cục diện chính trị Đông Á và tác động của nó đối với khu vực và thế giới qua những trung tâm quyền lực của trật tự thế giới mới. Bên cạnh đó, luận án cũng góp phần luận giải và làm sáng tỏ khái niệm cục diện chính trị nói chung, cục diện chính trị Đông Á nói riêng qua hai giai đoạn 1991 – 2001 và 2001 – 2011. Đồng thời, luận án cũng góp phần mô hình hóa cục diện chính trị khu vực Đông Á để thấy được thứ bậc quyền lực của các chủ thể quan hệ chính trị quốc tế quan trọng của khu vực, để thấy được bố cục và diện mạo, cũng như đặc trưng của cục diện chính trị khu vực Đông Á qua từng giai đoạn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành lịch sử thế giới, quan hệ quốc tế, chính trị học, đông phương học… và cho những người quan tâm đến các vấn đề lịch sử quan hệ quốc tế, tìm hiểu tình hình khu vực Đông Á, cục diện chính trị Đông Á.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trật tự chính trị Đông Á năm 2020

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Bách Hiếu (2009) “Tìm hiểu khái niệm cục diện chính trị khu vực”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (4), tr.52-54.

- Trần Bách Hiếu (2009), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đoàn kết quốc tế trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Thông tin Nghiên cứu Quốc tế (2), tr. 24-30.

- Trần Bách Hiếu (2009), “Vị trí, vai trò của các cơ chế đa phương trong cục diện chính trị Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI,  Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (7), tr. 12-19.

- Trần Bách Hiếu (2009), “Chính sách đối ngoại của Nga, Trung Quốc và Nhật Bản trong cục diện chính trị Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI”,  Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (11), tr.38-47.

- Trần Bách Hiếu (2010), “Một số nét về chính sách đối ngoại của Nga tại Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI, Tạp chí Thông tin Nghiên cứu Quốc tế (1), tr. 13-18.

- Trần Bách Hiếu (2010), “Đôi điều bàn về khái niệm “chính trị””, Tạp chí Thông tin đối ngoại (8), tr.51-55.

- Trần Bách Hiếu, Nguyễn Thị Hiên, Đặng Ngọc Đông (2011), “So sánh những hành động của Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (6), tr. 7-16.

- Trần Bách Hiếu, Nguyễn Thị Nga (2011), “Tìm hiểu khái niệm khủng bố và chủ nghĩa khủng bố”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (6), tr. 18-23.

>>>>> Xem bản thông itn bằng tiếng Anh.

 Tân lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   |