Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của Nguyễn Thị Hồng Vân
Tên đề tài luận án: Cấu tạo và chức năng thông báo của Đề trong câu đơn tiếng Việt

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN    

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 6/2/1973                                                               

4.     Nơi sinh: Lào Cai

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3076  ngày 28 tháng 10  năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7.     Tên đề tài luận án: Cấu tạo và chức năng thông báo của Đề trong câu đơn tiếng Việt

8.     Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ                          

9.     Mã số: 62.22.02.40

10.  Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Hoàng Văn Vân

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Xác lập một khung lí thuyết đáng tin cậy để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu. Là công trình đầu tiên phân tích câu đơn tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng của M.A.K. Halliday.

- Đề xuất được 5 tiêu chí để xác định Đề ngữ gồm: chức năng Thức, sự hiện thực hóa bên trong hay bên ngoài nòng cốt câu, loại câu, cấu tạo của Đề ngữ chủ đề, chức năng của Đề ngữ trong cấu trúc chuyển tác.

- Mô tả cấu tạo, chức năng và tần số sử dụng của của các loại Đề ngữ trong câu đơn có trật tự thông thường.

- Mô tả cấu tạo và chức năng của Đề ngữ trong câu đơn tiếng Việt có trật tự đảo và một số loại câu cụ thể (câu hiện hữu, câu đẳng thức) vốn đáp ứng những nhu cầu giao tiếp cụ thể, phù hợp với những ngữ cảnh ngôn bản cụ thể.

- Ứng dụng một cách sinh động kết quả phân tích và miêu tả về Đề ngữ áp dụng cho thể loại tường thuật bóng đá trực tiếp để thấy được vai trò của Đề ngữ trong việc tạo tính mạch lạc cho ngôn bản.

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả của luận án giúp cho việc đọc, hiểu đúng và hiểu sâu các phát ngôn là câu đơn tiếng Việt, giúp trả lời rõ ràng câu hỏi: làm thể nào để hiểu đúng nội dung ngữ nghĩa thông qua cấu trúc các câu đơn, phân tích theo cấu trúc Đề ngữ-thuyết ngữ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Miêu tả cấu trúc và chức năng của Đề ngữ trong câu ghép và trong các ngôn bản lớn hơn câu tiếng Việt.

14.  Các công trình công bố có liên quan đến luận án

[1] Nguyễn Thị Hồng Vân (2006), “Phần đề trong câu - một thành tố với chức năng tạo ngôn bản”, Tạp chí Ngôn ngữ  (6), tr. 21-26.

[2] Hồng Vân (2006), “Phần đề trong câu ghép tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ  (9), tr. 18-23.

[3] Nguyễn Thị Hồng Vân (2008), “Cấu tạo và chức năng thông báo của đề trong câu tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ  (3), tr. 7-17. 

[4] Nguyễn Thị Hồng Vân  (2008),  “Chức năng chuyển tác của đề không đánh dấu trong câu tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống  (9), tr. 5-12.         

[5] Nguyễn Thị Hồng Vân (2013), “Tổ chức Đề ngữ trong một ngôn bản tường thuật bóng đá trực tiếp trên truyền hình”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống  (4), tr. 30-36.

[6] Nguyễn Thị Hồng Vân  (2014),  “Cấu tạo và chức năng ngôn bản của Đề ngữ trong câu đảo ngữ tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển học& Bách khoa thư  (4), tr. 99-106.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cầm Tài - VNU ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |