Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Thị Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Thanh Hương.

2.      Giới tính: Nữ.

3.      Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1969.

4.      Nơi sinh: Tuyên Quang

5.      Quyết định công nhận NCS số: 3076/QĐ- SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7.      Tên đề tài luận án: Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng

8.      Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

9.      Mã số: 62 22 34 01

10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện

PGS.TS Hà Văn Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ những vấn đề về phong cách nghệ thuật nhà văn, khái quát những thành tựu và hạn chế về nghiên cứu và phê bình tác giả Ma Văn Kháng ở thể loại tiểu thuyết.

- Xác định được quan niệm nghệ thuật, kiểu nhân vật và những đặc điểm chính trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng.

- Xác định được đặc điểm ngôn ngữ và giọng điệu tiểu thuyết Ma Văn Kháng.

- Đưa ra những kết luận về đặc điểm phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào giảng dạy, làm tài liệu nghiên cứu cho khoa Văn học, Khoa Ngữ văn ở các trường Đại trong cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu phong cách nghệ thuật Ma Văn Kháng (tiểu thuyết và truyện ngắn).

Nghiên cứu phong cách tiểu luận phê bình của Ma Văn Kháng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-     Dương Thị Thanh Hương (2014), "Phẩm chất nhà giáo, từ văn chương đến thực tế cuộc sống", Tạp chí Khoa học giáo dục (107), tr. 34-36.

-     Dương Thị Thanh Hương (2014), "Tiếng nói đấu tranh chống lại cái ác trong tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ của Ma Văn Kháng", Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (236), tr. 21-24.

-     Dương Thị Thanh Hương (2014), "Tư tưởng nghệ thuật, nguyên tắc cái nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng", Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật (25) tr. 66-71.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |