Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Thị Dung
Tên đề tài luận án: Đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  HÀ THỊ DUNG

2. Giới tính: Nữ

3.  Ngày sinh:   20/10/1965                                   

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước

8. Chuyên ngành: Lí luận Văn học                    

9. Mã số: 62 22 32 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án xác định dấu ấn thời đại cũng như dấu ấn cá nhân của các nhà thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn trong thơ nữ chống Mỹ cứu nước.

-  Luận án chỉ ra những đặc điểm độc đáo về mặt nội dung của thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước: hình ảnh quê hương, đất nước, hình ảnh thiên nhiên, con người, cuộc chiến tranh qua con mắt và cảm xúc của những nhà thơ nữ - vừa nồng nàn, đằm thắm, vừa quyết liệt mạnh mẽ, luôn khao khát dâng hiến và được tin yêu

- Luận án chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật của thơ nữ thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước: ngôn ngữ tự nhiên giản di, sử dụng nhiều so sánh biểu tượng,sử dụng linh hoạt các thể thơ tự do và truyền thống, khai thác tối đa không gian thân thuộc và kết hợp tạo dựng thời gian kỉ niệm với thời gian nghiệm sinh, thân phận.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên và NCS khi nghiên cứu về văn học 1945-1975

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu đặc trưng lối viết nữ trong văn học 1945 -1975, nghiên cứu so sánh thơ nữ Việt Nam giai đoạn chống Mỹ và hậu chống Mỹ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

Hà Thị Dung (2014), “Khuynh hướng sử thi trong thơ ca Việt Nam 1955-1975”, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (232), tr.16-20.

Hà Thị Dung (2014), “Hình ảnh đất nước trong thơ của các nhà thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước (Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn)”, Lý luận phê bình Văn học, nghệ thuật (28), tr.58-65.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |