Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Hiệp
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CuO/TiO2 nhằm xử lý hợp chất hữu cơ 2,4-D trong môi trường nước.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Hiệp                     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     06 September, 1977                                         

4. Nơi sinh: Lai Châu

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội   

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CuO/TiO2 nhằm xử lý hợp chất hữu cơ 2,4-D trong môi trường nước.

8. Chuyên ngành: Hóa Môi trường                                 

9. Mã số: 62440120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Lê Thanh Sơn

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-   Đã tổng hợp được hệ vật liệu đồng xúc tác quang CuO/TiO2 (dạng composite) kết quả được khẳng định bằng các phương pháp vật lý hiện đại đáng tin cậy như XPS, tán xạ Raman, SEM, HR-TEM, UV-VIS. Đã chỉ rõ dạng tồn tại của đồng trên TiO2 chủ yếu ở là Cu2+ (CuO) và biện luận cơ chế hoạt động của xúc tác CuO/TiO2, trong đó vai trò của CuO chủ yếu là ngăn cản quá trình tái kết hợp của electron và lỗ trống, làm hoạt tính xúc tác quang được cải thiện.

-   Đã chứng minh được vật liệu đồng xúc tác CuO/TiO2 có khả năng xúc tác quang phân hủy 2,4-D qua các bước hyroxyl hóa nhân phenyl thay thế các nhóm clo tạo ra các hợp chất trung gian xác định, sản phẩm cuối cùng là CO2 và nước.

-   Đã áp dụng công nghệ chế tạo lớp phủ xúc tác trên chất mang, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của lớp phủ xúc tác như: Chọn vật liệu mang, số lớp phủ xúc tác phù hợp, sự cần thiết của sục khí, tốc độ sục khí, thời gian sử dụng lặp lại,… làm cơ sở cho mô hình thử nghiệm xử lý nước ô nhiễm 2,4-D bằng ánh sáng mặt trời.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Có thể triển khai xử lý hợp chất BVTV tại các điểm nóng ô nhiễm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu mở rộng xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs)

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Thoa (2015), “Tổng hợp và đặc trưng vật liệu xúc tác quang Cu/TiO2 và Fe/TiO2 Thử nghiệm phân huỷ 2,4,5-T trong nước”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng,  29(1), tr.37-39.

[2] Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn (2015),“Hiệu quả xúc tác quang phân huỷ nước ô nhiễm 2,4,5-T trên vật liệu xúc tác quang Cu/TiO2 và Fe/TiO2– động học phản ứng (2,4,5-T)”, Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh, 20(1), tr.106-110.

[3] Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Ngô Thị Thu Hường, (2015), “Nghiên cứu hoạt tính của một số vật liệu TiO2biến tính ô xít kim loại ở tỉ lệ khác nhau và khả năng phân huỷ hợp chất thuốc bảo vệ thực vật trong nước”. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, 30(5S), tr.216-222.

[4] Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Savio Moniz (2015), “Phân hủy 2,4-D trong nước bằng vật liệu đồng xúc tác CuO/TiO2 dưới bức xạ UV và ánh sáng mặt trời”, Tạp chí Hoá học, 53(4E1), tr.117-212.

[5] Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trường Sơn (2015), “Tổng hợp sơn xúc tác quang hoá và khảo sát một số điều kiện thực tế khi xử lý 2,4- D trong nước” Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh, (3), tr.286-292.

[6] Hoang Hiep, Nguyen Truong Son (2013), “ POPs contamination in Vietnam” 4G-PHOTOCAT meeting, Ruth-University Bochum, Germany, 14-15 January 2013.

[7] Hoang Hiep, Nguyen Truong Son, Le Thanh Son (2015), “Support materials for painted photocatalyst and photocatalytic degradation under artificial/solar irradiation”, 4G-PHOTOCAT conference, Vietnam national University of Agriculture, Hanoi, Vietnam, 27-28 January 2015.

[8] Hoang Hiep, Nguyen Truong Son, Le Thanh Son (2015), “Study of factors effect on efficiency of pollutants degradation by solar light & Research solar reactor for detoxification of drinking water”, Nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactors conference, Jagiellonian University Krakow, Poland, June 24, 2015.

[9] Hoang Hiep, Nguyen Truong Son, Le Thanh Son (2015), “A solution to enhance intensity of sunlight irradiation for painted photocatalyts reactor”, ASIAN-EU STI-Days and 4G-PHOTOCAT conference, University of Technology Malaysia, Johor, Malaysia, 24-26 November 2015.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

                                                         

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |