Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thế Nghĩa
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng một số phản ứng hạt nhân gây bởi chùm hạt tích điện trên máy gia tốc tĩnh điện trong phân tích.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Nghĩa

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     01 tháng 4 năm 1965                           

4. Nơi sinh:  Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3201/QĐ-SĐH ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng một số phản ứng hạt nhân gây bởi chùm hạt tích điện trên máy gia tốc tĩnh điện trong phân tích.

8. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử                                

9. Mã số: 62440106

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         GS.TS. Lê Hồng Khiêm

                                                            Hướng dẫn phụ:            PGS.TS. Bùi Văn Loát

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đã tìm hiểu tổng quan đầy đủ về các kỹ thuật phân tích chùm ion. Đã ứng dụng chùm ion trên máy gia tốc để nghiên cứu phân tích phản ứng hạt nhân, phân tích tán xạ Rutherford (RBS) và phân tích PIXE. Một số kết quả đã được so sánh với các phòng thí nghiệm trên thế giới và cho kết quả tương đối trùng hợp.

- Đã nghiên cứu phản ứng hạt nhân cộng hưởng của 27Al(p,γ)28Si đầy đủ, ứng dụng phản ứng này để chuẩn hóa năng lượng chùm ion cho máy gia tốc.

- Đã làm chủ được quá trình vận hành, điều khiển, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy gia tốc hiện đại, phức tạp lần đầu tiên lắp đặt tại Việt Nam.

- Các số liệu phân tích bằng các phương pháp trên máy gia tốc là các kết quả mới.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Máy gia tốc tĩnh điện Pelletron 5SDH-2 lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam và các phương pháp phân tích ứng dụng chùm ion trên máy gia tốc này có trong nội dung của luận án có khả năng ứng dụng thực tiễn rộng rãi, có thể ứng dụng trong các nghiên cứu về vật lý hạt nhân, vật lý bán dẫn, khoa học vật liệu, khoa học môi trường, biến đổi khí hậu, địa chất (trong đó có thăm dò khai thác quặng, đặc biệt là quặng quí hiếm), sinh học, khảo cổ…

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về các phản ứng hạt nhân của các nguyên tố nhẹ, đặc biệt là các phản ứng cộng hưởng hạt nhân.

- Nghiên cứu về ô nhiễm môi trường, không khí, nước, đất và lương thực thực phẩm.

- Nghiên cứu về khoa học vật liệu, bề mặt vật liệu, vật lý bán dẫn.

- Phân tích đánh giá các mẫu địa chất, khoáng sản, quặng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]        Le Hong Khiem, Nguyen The Nghia, Vi Ho Phong, Bui Van Loat (2014), “Stopping powers of alpha particles in some gases at energies from 1.0 to 6 Mev”, Communications in Physics, 24(3S2), pp.12-18.

[2]        Le Hong Khiem, Nguyen The Nghia, Vi Ho Phong, Bui Van Loat (2014), “Stopping powers of alpha particles in some gases at energies from 1.0 to 6 Mev”, Communications in Physics 24(3S2), pp.12-18.

[2]        Le Hong Khiem, Vi Ho Phong, Nguyen The Nghia (2015), “Calculation for optimization of the experimental conditions for RBS analysis at the HUS 5SDH-2 tandem accelerator”, Journal of Physics: Conference Series 627, 012005.

[3]        Le Hong Khiem, Tran Dinh Trong, Nguyen The Nghia (2014), “Stopping powers of alpha particles in some gases at energies from 1.0 to 6 MeV”, Communications in Physics 24(3S2), pp.19-23.

[4]        Nguyen The Nghia, Vu Thanh Mai, Bui Van Loat (2011), “The model 5SDH-2 pelletron accelerator and application”, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. 27(1S), pp.180-184.

[5]        Nguyen The Nghia, Vi Ho Phong, Dinh Van Thin, Le Hong Khiem, Le Tuan Anh, Nguyen Van Quan, Bui Van Loat, Dong Van Thanh (2012), “PIXE analysis on the accelerator by the internal standard method”, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. 28(1S), pp.109-113.

[6]        Nguyen The Nghia et al. (2013), “Using resonance strength nuclear reaction 27Al(p,γ)28Si to standardize energy for pelletron accelerator 5sdh-2 of hanoi university of science”, Nuclear Science and Technology 3(3), pp.50-55.

[7]        Dinh Van Thin, Nguyen The Nghia, Vi Ho Phong, Le Hong Khiem, Le Tuan Anh, Bui Van Loat, Nguyen Van Quan, Dong Van Thanh (2012), “Method of the RBS analysis on the 5SDH-2 Pelletron accelerator system”, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. 28(1S), pp.154-159.

[8]        Bui Van Loat, Le Tuan Anh, Dong Van Thanh, Nguyen The Nghia, Pham Duc Khue (2012), “Measurement of some characteristics of the BEGe detector”, VNU. Jour. Sci., Math.-Physics 28, pp.19-25.  

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

                                                                                                                              

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |