Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Hữu Tiến
Tên đề tài luận án:“Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Hữu Tiến                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 2/5/1983                                              

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án:“Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng”

8. Chuyên ngành: Khảo cổ học                                     

9. Mã số: 62 22 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung,

                                                             TS. Ngô Thế Phong

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nêu được các nét đặc trưng cơ bản về di tích và di vật của văn hoá Đồng Đậu.

- Bước đầu phác dựng lại được bức tranh kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Đồng Đậu trong bối cảnh thời đại kim khí ở lưu vực sông Hồng. Trên cơ sở phân tích di tích, di vật nêu bật được vai trò then chốt của nghề luyện kim trong sự chuyển biến cấu trúc kinh tế xã hội của thời kỳ này.

- Phân tích, diễn giải các vấn đề về nguồn gốc của văn hoá Đồng Đậu cũng như các mối quan hệ của văn hoá này.

- Đã làm rõ việc phân kỳ cũng như đặc điểm các giai đoạn phát triển của văn hoá Đồng Đậu.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là một tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu về Khảo cổ học .

- Cung cấp cơ sở khoa học và tư liệu cho trưng bày ở các bảo tàng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tín ngưỡng của cư dân Tiền Đông Sơn và Đông Sơn

-  Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của văn hóa  Đồng Đậu

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1] Hoàng Xuân Chinh, Bùi Hữu Tiến (2010), Đồng Đậu di tích tiêu biểu thời Tiền sơ sử, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc.

[2]  Lâm Mỹ Dung, Bùi Hữu Tiến (2010), “Tư liệu Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) liên quan đến trồng lúa nước ở châu thổ Bắc Bộ thời văn minh sông Hồng, Kỷ yếu hội thảo quốc tếPhát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.114 - 123.

[3]  Bùi Hữu Tiến (2012), “Môi trường sông nước và đời sống cư dân Đồng Đậu”, Khảo cổ học (1), tr.8 - 18.

[4] Bùi Hữu Tiến (2014), Hoa văn gốm văn hóa Đồng Đậu, NXB Thế giới, Hà Nội.

[5] Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Thị Bích Hường, Bùi Hữu Tiến (2014), “Diện mạo di tích Thành Dền qua những nghiên cứu khảo cổ học,” Khảo cổ học (3), 2014, tr.79 - 100.

[6] Bùi Hữu Tiến (2014), “Một số yếu tố truyền thống biển trong văn hóa Đồng Đậu”, Khảo cổ học (5), tr.3 - 14.

[7] Bùi Hữu Tiến (2015), Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu, NXB Thế giới, Hà Nội.

[8] Bùi Hữu Tiến (2015), “Các giai đoạn phát triển văn hóa Đồng Đậu”, Kỷ yếu hội thảo khoa họcSử học trẻ: những nghiên cứu mới năm 2015, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.116 - 135.

 >>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |