Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Hạnh
Tên đề tài luận án: Tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ hải ngoại đương đại

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hạnh                     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/01/1985                                                           

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Điều chỉnh tên đề tài luận án: Quyết định số 05/QĐ-SĐH ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ hải ngoại đương đại

8. Chuyên ngành: Lý luận văn học                                             

9. Mã số:  62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lý Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng quan được các vấn đề lí thuyết quan trọng và lịch sử vấn đề nghiên cứu về tư duy nghệ thuật và tiểu thuyết của các nhà văn nữ hải ngoại đương đại.

- Chỉ ra dấu ấn của tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ hải ngoại trên ba cấp độ: quan niệm nghệ thuật, hình tượng thẩm mĩ, phương thức trần thuật.

- Chỉ ra được những đổi mới trong tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ hải ngoại đương đại, từ đó khẳng định những đóng góp của các nhà văn nữ hải ngoại đương đại cho việc hiện đại hóa tiểu thuyết ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

- Nghiên cứu về văn học Việt Nam hải ngoại

- Nghiên cứu về văn học nữ Việt Nam đương đại

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

[1]. Vũ Thị Hạnh (2011), “Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên  (11), tr.25 – 30.

[2]. Vũ Thị Hạnh (2012), “Các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên  (8), tr.155 – 162.

[3]. Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Linh (2013), “Ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận”, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (221), tr. 28 – 32.

[4]. Vũ Thị Hạnh (2013), ““Chơi cùng ngôn từ” trong tiểu thuyết của Thuận”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2013, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tr. 688 -694.

[5]. Vũ Thị Hạnh (2014), Tiểu thuyết Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI dưới góc nhìn nữ quyền luận, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Đại học, Đại học Thái Nguyên.

[6]. Vũ Thị Hạnh (2016), “Khuynh hướng tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

[7]. Vũ Thị Hạnh (2016), “Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn nữ hải ngoại”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (384), tr 107 – 110.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.                                                                            

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |